Raty Santander

 
Umożliwiamy Państwu zweryfikowanie i uruchomienie kredytu w kilku prostych krokach.
Dotyczy to umów zawieranych za pośrednictwem Santander Consumer Bank S.A.


1. Sklep internetowy
a) Klient zainteresowany zakupem towaru na raty wypełnia zamieszczony na stronie internetowej sklepu uproszczony wniosek o kredyt (patrz niżej),
b) Pracownik sklepu internetowego uzupełnia wniosek klienta o pozostałe dane i przesyła go w wersji elektronicznej do Santander Consumer Bank S.A.
2. COK.
Pracownik Santander Consumer Bank S.A. przesyła wniosek w formie elektronicznej do BOK Santander Consumer Bank S.A. właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

3. BOK
Pracownik BOK kontaktuje się telefonicznie z klientem w celu uzupełnienia brakujących danych, wymaganych we wniosku o kredyt oraz potwierdza kwotę dochodu klienta (jej zgodność z dokumentem potwierdzającym wysokość dochodów). Po uzupełnieniu wniosku pracownik BOK rejestruje wniosek w SOWK i przesyła go do Departamentu Weryfikacji Kredytowej Santander Consumer Bank S.A.

4. DWK
Podejmuje decyzję kredytową i przesyła ją do BOK, który zarejestrował wniosek o kredyt

5. BOK
W przypadku decyzji DWK:
a) pozytywnej – pracownik BOK:
- informuje klienta o pozytywnej decyzji Banku na udzielenie kredytu
- ustala z klientem termin spotkania w BOK w celu dopełnienia formalności w postaci:
- potwierdzenia tożsamości klienta,
- złożenia przez klienta podpisu na wymaganych dokumentach,
- przyjęcia wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do udzielenia kredytu,
- Po skompletowaniu dokumentacji kredytowej pracownik BOK informuje drogą elektroniczną sklep internetowy o pozytywnej decyzji Banku w celu uruchomienia procedury wysyłki towaru (w przekazanej informacji pracownik BOK podaje imię i nazwisko klienta, kwotę kredytu przeznaczoną na sfinansowanie towaru oraz ewentualną kwotę wymaganej wpłaty własnej, którą klient będzie zobowiązany uiścić; sposób realizacji wpłaty własnej jest uzgodniony pomiędzy sprzedawcą a klientem),
b) warunkowo pozytywnej (wniosek ze statusem: zweryfikowany-nowe warunki lub zweryfikowany-zabezpieczenia)
pracownik BOK:
- informuje klienta o decyzji Banku i przedstawia Wnioskodawcy do akceptacji propozycję nowych warunków kredytowania,
- w przypadku akceptacji nowych warunków kredytowych pracownik BOK postępuje dalej zgodnie jak w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przez DWK,
- w przypadku braku akceptacji nowych warunków ze strony klienta dokonuje rezygnacji z kredytu i postępuje dalej jak w przypadku negatywnej decyzji DWK,

c) negatywnej – pracownik BOK informuje sklep internetowy drogą elektroniczną o decyzji Banku, podając imię i nazwisko klienta, którego decyzja dotyczy.

6. Sklep internetowy
Pracownik sklepu internetowego informuje klienta o decyzji Banku, a w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej ustala termin wysyłki towaru i sposób dokonania wpłaty własnej przez klienta – w przypadku gdy jest ona wymagana. Następnie przesyła do COK scan potwierdzenia odbioru towaru przez klienta oraz scan dokumentu, w treści którego będzie podany nr fabryczny kredytowanego towaru – jeżeli nie został on uzupełniony na etapie składania wniosku.

7. COK
Przesyła scan potwierdzenia odbioru towaru do właściwego BOK.

8. BOK
Pracownik BOK załącza potwierdzenie odbioru towaru klienta do dokumentacji kredytowej, dokonuje wydania towaru w systemie informatycznym oraz przesyła wniosek do Banku celem uruchomienia środków z tytułu kredytu.

Wymagane informacje, które należy przesłać na adres sklepu magnus@hurtowniamuzyczna.pl podając je w treści listu.

I. Warunki kredytu ratalnego.

1. Rodzaj kredytowanego towaru:
Nazwa:
Marka:
Cena: (ze strony internetowej)

2. Liczba rat:

3. Okres karencji: (maks. 2 miesiące)

4. Kwota wpłaty własnej:

II. Dane kredytoborcy.

Imie/imiona:
Nazwisko:
PESEL (11 cyfr!): ???????????
Data urodzenia: ????-??-?? (np. 1970-11-25)
Dowód osobisty: ????????? (seria i numer)
Drugi dokument tożsamości:
Seria i numer: ???????????
Nr tel. dom.: (??)???-??-??
Nr tel. kom.: ?????????
Adres zameldowania: stały / tymczasowy
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

Adres do korespondencji: (pominąć jeśli taki sam jak zameldowania)
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

Wykształcenie:
Stan cywilny:
Wspólność majątkowa: tak/nie

Stosunek do służby wojskowej: uregulowany/nieuregulowany/nie dotyczy

III. Dochody kredytobiorcy

Podstawowe źródło dochodu
- średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy: netto................/ brutto................
Zatrudniony od:
Pełna nazwa zakładu pracy:
Adres:
(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)
Tel. zakładu pracy:
Imię i nazwisko oraz stanowisko wystawiającego zaświadczenie:
 
---

Wygodnie i szybko!

Santader-torba

Maksimum korzyści

 • wygoda - kredyt bez wychodzenia z domu
 • rata dopasowana do Twoich możliwości
 • nie wymagamy wpłaty własnej1
 • możemy rozłożyć kredyt nawet na 50 równych rat miesięcznych
 • oferujemy kredyt w ponad 3000 sklepów internetowych, z różnych branż.
Santader-zegar

Minimum formalności

 • proste zasady przyznawania kredytu
 • szybka decyzja kredytowa2
 • możliwość zawarcia umowy o kredyt w wybrany przez Ciebie sposób:
  - online
  - za pośrednictwem firmy kurierskiej

Jak kupić na eraty?

1. Wybierz towar i złóż wniosek

 • Dodaj towary do koszyka i jako formę płatności wybierz eRATY Santander Consumer Banku (Bank).

  W e-Wniosku o kredyt na zakup towarów i usług (e-Wniosek) dostosuj do swoich potrzeb okres kredytowania i wpłatę własną, uzupełnij wymagane przez Bank dane, a następnie złóż e-Wniosek i oczekuj na decyzję kredytową Banku.

  Jeżeli nie uda Ci się dokończyć wypełniania e-Wniosku, będziesz mógł do niego wrócić korzystając z linku, jaki wyślemy do Ciebie na podany w e-Wniosku adres e-mail.

2. Zapoznaj się i potwierdź warunki Umowy o kredyt

 • W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej, Bank udostępni Ci dokumentację kredytową w wersji elektronicznej (pliki PDF). Zapoznaj się z nią i zaakceptuj na stronie e-Wniosku.

3. Potwierdź swoją tożsamość

 • Bank umożliwia Ci potwierdzenie tożsamości na jeden z wybranych przez Ciebie sposobów:

  • poprzez przelew 1zł:

  Wykonaj przelew zwrotny o wartości 1 zł na rachunek i w sposób wskazany przez Bank w e-Wniosku.

  Jest to najszybszy sposób, który - w zależności od dostępności Twojego banku - może potrwać nawet jedynie kilka minut.

  Niezbędne szczegóły do wykonania przelewu znajdziesz na stronie e-Wniosku.

  lub

  • w obecności pracownika firmy kurierskiej:

  Kurier przyjedzie do Ciebie pod wskazany w e-Wniosku adres i zweryfikuje Twoją tożsamość na podstawie dokumentu tożsamości wskazanego w e-Wniosku.

  Pamiętaj! Kurier jedynie weryfikuje Twoją tożsamość, dlatego nie przekazuj mu  żadnych kopii dokumentów.

 

4. Dostawa towaru

 • Po pozytywnej weryfikacji danych potwierdzających Twoją tożsamość Bank informuje e-sklep o możliwości wydania zamówionego towaru.

  Sprzedawca skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia warunków dostawy zakupionego towaru i dokonania ewentualnej wpłaty własnej, jeśli taka została przez Ciebie zadeklarowana.

  Pamiętaj! Warunki dostawy towaru opisuje Regulamin każdego z e-sklepów.


Porzuciłeś lub przerwałeś e-Wniosek?

Jeśli po podaniu swoich danych kontaktowych e-Wniosek zostanie przerwany istnieje możliwość, że skontaktuje się z Tobą konsultant Banku w celu pomocy przy dokończeniu wypełniania e-Wniosku. Infolinia Banku może się z Tobą kontaktować w godzinach od 8:00 do 21:00. Możesz również samodzielnie skontaktować się z infolinią pod nr tel.: 71 773 28 47 (koszt połączenia wg taryfy operatora).


Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wskazana wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) 10,51% wyliczona została na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 04.03.2021 r.

 

1 Dokonanie wpłaty własnej następuje na zasadach uzgodnionych z e-sklepem - o szczegóły pytaj w e-sklepie.

2 Czas liczony od momentu uzyskania i potwierdzenia wymaganych danych: o tożsamości, wysokości i źródle dochodów wnioskodawcy, niezbędnych  do wydania decyzji kredytowej.