Waluta
Logo hurtowniamuzyczna.pl
Twój koszyk

Raty - zasady ogólne


1. Zasady ogólne

Kredyt może być udzielony na sprzęt z aktualnej oferty Hurtowni Muzycznej Magnus, którego wartość przekracza 500 zł.
Możliwy jest okres kredytowania od 3 do 24 miesięcy.

Istnieje możliwość zweryfikowania wniosku po wysłaniu zeskanowanych wymaganych dokumentów droga internetową na adres magnus@hurtowniamuzyczna.pl lub ich kserokopii do naszej siedziby.

Kredyt może być udzielony:
- osobom zatrudnionym na umowę o pracę
- osobom prowadzącym działalność rolniczą
- osobom prowadzącym działalność gospodarczą
- emerytom
- rencistom.
- o raty 0% zapytaj sprzedawców, udzielane są TYLKO na miejscu w sklepie.

2. Wymagane dokumenty

- 2 dowody tożsamości (w tym dowód osobisty) - xero pierwszych stron w przypadku maila lub faxu
- zaświadczenie z zakładu pracy z wyliczonymi zarobkami netto z 3 ostatnich miesięcy - z dopiskiem czy pobory zajęte są obciążeniami sądowymi lub innymi.

Na zaświadczeniu musi się znaleźć:
- pieczątka zakładu pracy - NIP, telefon, adres
- podpis księgowej/pracodawcy
- stanowisko pracy oraz okres zatrudnienia (od-do, czas określony/nieokreślony)

Jesli jest to emerytura / renta to ostatni jej odcinek i zaświadczenie z jakiego tytułu została przyznana i do kiedy.

Najniższe miesięczne zarobki dla przyznania kredytu:
Renta - 389 zł
Emerytura - 493 zł
Umowa o prace - 602 zł
Działalność rolnicza - 480 zł
Działalność gospodarcza - 602 zł
Renta rodzinna - 493 zł + decyzja o przyznaniu
Renta socjalna - 419 zł + decyzja o przyznaniu + 10% wpłaty