Arturia wypuszcza aktualizację do KeyStepa Pro!

2021-05-10

Arturia wypuściła aktualizację do sekwencera/kontrolera KeyStep Pro sygnowaną jako 2.0! Update dodaje wiele funkcji, o które prosili sami użytkownicy. Co zostało zmienione:

Grupowa transpozycja:
- Przytrzymaj Trans + Naciśnij przyciski ścieżek, aby zgrupować / rozgrupować ścieżki

Globalny offset (przesunięcie):
- Przytrzymaj Shft + Obróć dowolny z enkoderów, aby zmodyfikować wartości kroków całego patternu

Arp:
- Arpeggia można teraz nagrywać w sekwencjach
- Arpeggio można teraz odtwarzać, gdy sekwencer jest zatrzymany
- Wartość Arp velocity jest teraz dwubiegunowa
- Swing można teraz zastosować do arpeggiatora
- Poprawiono zakres losowości (Random)

MIDI Thru:
- Port 2 można teraz ustawić w tryb MIDI Thru z Utility

Tryb akordów:
- Tryb akordowy można teraz nagrywać w sekwencjach
- Możliwość zwolnienia obu klawiszy Shift + tie i kontynuowania edycji akordu, aż wszystkie klawisze zostaną zwolnione

Funkcja Step Listen:
- W trybie step edit, można teraz podejrzeć treści kroku, naciskając dany krok (Utility > Misc > Step Listen)

Tryb mono:
- Przebudowano tryb Mono, aby zapewnić płynniejsze wrażenia

Nagrywanie w czasie rzeczywistym:
- Nakładanie się nut zostało poprawione, gdy dogrywanie jest wyłączone. Istniejące nuty nie są odtwarzane podczas nadpisywania

Step Edit:
- Korzystanie z tie/rest przesuwa teraz kursor po każdym dotknięciu
- Przerobiono funkcję Kopiuj / Wklej, aby zapewnić płynniejsze wrażenia

Funkcje zmiany:
- Kroki są teraz słabiej podświetlone po przytrzymaniu klawisza Shift, aby zobaczyć efekty Nudge, Invert czy Rand Order na krokach
- Funkcje Nudge, Invert i Rand Order mają teraz zastosowanie do Control Track

Tempo / metronom:
- Poprawiono szacowanie tempa przy wykorzystaniu funkcji tap tempo
- Metronom jest teraz odniesieniem do długości taktu i kwantyzacji startowej

Recall save state:
- Zapisany stan projektów można teraz przywołać, przytrzymując Project + Shift

Pasek dotykowy - Looper:
- Można teraz wyłączyć dotykowy Looper (Shift + pasek dotykowy)

Szybka edycja: (przytrzymaj krok + obróć pokrętła):
- Ulepszono proces szybkiej edycji (możesz teraz zwolnić krok, gdy klawisze są nadal podtrzymywane)

 

Aktualizację dostępna jest na stronie Arturii.