Update do Alesis Strike Multipad v1.3

2020-06-09

Menedżer próbek

Możesz teraz przeglądać, odtwarzać i usuwać próbki zapisane w pamięci wewnętrznej Strike MultiPad. Możesz
także eksportować próbki z pamięci wewnętrznej na zewnętrzny dysk USB. Aby uzyskać dostęp do Menedżera
Próbek, naciśnij przycisk Utility, a następnie naciśnij F6-Backup, aby otworzyć menu Backup i wybierz Sample
Manager.


Zapisuj/ Ładuj zestawy użytkowników z próbkami

Możesz teraz zapisywać i ładować zestawy użytkownika wraz z próbkami użytymi w tych zestawach. Umożliwia to
utworzenie pełnej kopii zapasowej Banku użytkowników, którego można następnie użyć na innym urządzeniu Strike
MultiPad.


Aby zapisać zestawy użytkowników z próbkami:

Naciśnij przycisk Utility, a następnie naciśnij F6-Backup, aby otworzyć menu Backup i wybierz opcję Zapisz wszystkie zestawy użytkowników.

Pojawi się okno ostrzegające przed potencjalnie długim czasem zapisywania, w zależności od długości i wielkości próbek użytych w zestawie. Wybierz OK, aby kontynuować lub wybierz ANULUJ, aby powrócić do menu Backup.

Na następnym ekranie możesz nazwać plik kopii zapasowej. Teraz możesz edytować nazwę, a następnie naciśnij F5-Save, aby kontynuować i zapisać plik, lub naciśnij F6-Exit, aby anulować i powrócić do menu Backup.

UWAGA: Wiele zewnętrznych dysków twardych i dysków flash USB korzysta z systemu plików FAT32, którego
limit rozmiaru pliku wynosi 4 GB. Chociaż jest to mało prawdopodobnie, oznacza to, że nie można wykonać kopii
zapasowej zestawu i powiązanych próbek przekraczających 4 GB. Zalecamy sprawdzenie próbek w zestawie,
aby upewnić się, że na przykład są one odpowiednio przycięte w celu usunięcia ciszy.

 

Aby załadować zestawy użytkownika z próbkami, naciśnij przycisk Utility, a następnie naciśnij F6-Backup, aby
otworzyć menu Backup i wybierz Załaduj wszystkie zestawy użytkownika.

 

Kliknij Start, aby wyświetlić pętle i alternatywne tryby odtwarzania

Możesz teraz ustawić metronom tak, aby automatycznie włączał się, gdy grasz z padem ustawionym w trybie Loop lub Alternate. Jeśli uderzysz ponownie w pad lub dźwięk dobiegnie końca, metronom zatrzyma się i ponownie uruchomi od Beat 1 po ponownej aktywacji. Aby włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk Sound, a następnie naciśnij Tryb F4 i dostosuj ustawienie Trybu odtwarzania.


Resetowanie metronomu

Metronom będzie się teraz ponownie uruchamiał od Beat 1 za każdym razem, gdy zostanie włączony, albo przez
funkcję Start Click, albo przez naciśnięcie przycisku Metronom.