Genos - aktualizacja 2.01

2020-01-25

Pojawiła się najnowsza aktualizacja do flagowej stacji roboczej Yamaha Genos do versji 2.01

PROCEDURA INSTALACJI:
 
Przed rozpoczęciem aktualizacji sugerujemy przygotowanie kopii zapasowej ważnych danych zapisanych w pamięci instrumentu, używając funkcji „backup”.
UWAGA: nie wyłączaj instrumentu oraz nie wyjmuj nośnika USB podczas tworzenia na nim kopii zapasowej.
 
1.       Pobrać aktualizację ze strony ( https://pl.yamaha.com/pl/support/updates/firm_genos.html)
a. pobrać plik w formacie .zip na komputer
b. podłączyć nośnik USB do komputera
c. rozpakować plik .prg i skopiować na nośnik USB        
2.       Podłączyć nośnik USB do instrumentu ( instrument powinien być wyłączony)
Podłączyc nośnik USB zawierający aktualizację do gniazda „USB TO DEVICE” w instrumencie.
UWAGA: dokładne i ostrożne podłączenie nośnika do gniazda USB gwarantuje poprawność procedury uchroni gniazdo USB i nośnik przed fizycznym uszkodzeniem.
3.       Instalacja aktualizacji
a. wciśnij klawisz „STYLE CONTROL” [START/STOP] na panelu, natępnie włącz instrument naciśkając klawisz „POWER”
b. postępuj zgodnie  z komunikatami wyświetlanami na ekranie instrumentu.
c. po zakończeniu instalacji, używająć klawisza „POWER”, należy wyłączyć instrument.