Nowości

1149 zł
1099 zł

Ketron Audya UPDATE 4.2 A

2011-05-26
Jest już dostępna od dawna oczekiwana w Polsce aktualizacja oprogramowania dla całej rodziny instrumentów Ketron Audya. Instalator aktualizacji do wersji 4.2A wraz z instrukcją przeprowadzenia procedury instalacji w jeżyku polskim znajduje się w poniższych odnośnikach dla danego modelu instrumentu Audya: Poprawki, zmiany i nowości które wnosi oprogramowanie w wersji 4.2A to:
 • poprawiona synchronizacja zegara zewnętrznego MIDI
 • wyświetlanie aktualnej playlisty jest anulowane w momencie zapisu plików mp3, wav, midi
 • w momencie załadowania pojedynczego lub całego bloku registrów zmiana jest od razu aktualizowana
 • zautomatyzowanie wykrywania zmiany tempa stylu przy współpracy z MP3 transpozerem
 • w czasie zmiany funkcji Swell to Right na General Volume ustawienia pozostają w pamięci
 • sterowanie przełącznikiem nożnym zostało wzbogacone o dodatkowe funkcje: Back/Forward Tab, Enter, File Up/Down, Sub Reg. Up/Down oraz przesuwanie po zakładkach od F1 do F10
 • nowe efekty reverb, phaser oraz flanger
 • wyszukiwanie globalne działa poprawnie w menu registrów
 • poprawa obsługi sekcji User Audio Drums
 • można ustawić wartość odcięcia (OFF) dla wokalizera i aranżera
 • optymalizacja pracy krzywych pedału ekspresji
 • poprawienie w strukturze menu obsługi kontrolerów quantize, pitch i modulation
 • wprowadzono poprawki w pracy funkcji: Registration, 2nd Voice, Separate Outputs, Karaoke, Ins, Msp, Footswitch (i w innych mniej istotnych)
 • instrument można zrestartować przez kombinację przycisków "EXIT" i "User 5/10"