Nowości

449 zł
499 zł Cena regularna
469 zł najniższa cena
354 zł
444 zł Cena regularna
355 zł najniższa cena
214 zł
277 zł Cena regularna
225 zł najniższa cena
290 zł
325 zł Cena regularna
299 zł najniższa cena

Ketron Audya - nowy soft 4.0 A

2010-05-04
Ketron udostępnił do pobrania nową wersję oprogramowania 4,0A przeznaczoną do instalacji w instrumentach Audya. Pakiet instalacyjny można pobrać ze strony www Ketron, gdzie znajduje się również instrukcja wyjaśniająca procedurę instalacji w językach angielskim, francuskim, niemieckim oraz włoskim. Procedura instalacji składa się z kilku kroków:
  • 1. Należy pobrać plik pakietu aktualizacji oprogramowania Audya4.0A Updater.msi na lokalny komputer - najlepiej zapisać plik na Pulpicie. Jeżeli przed lub w trakcie pobierania pliku program wirusowy lub system wyświetli komunikat o potwierdzenie, proszę potwierdzić - plik został sprawdzony i jest wolny od wirusów i innych zagrożeń dla Państwa komputera.
  • 2. Proszę przeprowadzić instalację oprogramowania aktualizującego na komputerze lokalnym poprzez wciskanie przycisku "Next" (Dalej). Jeżeli na komputerze lokalnym znajduje się starsza wersja oprogramowania aktualizującego proszę ją usunąć i ponowić instalację nowej wersji.
  • 3. Po zakończonej instalacji na Pulpicie komputera lokalnego utworzy się ikona skrótu do programu aktualizującego oprogramowanie w instrumencie.
  • 4. Należy uruchomić program aktualizujący, a następnie podłączyć instrument Audya do komputera lokalnego za pomocą kabla USB.
  • 5. Przyciskiem "START UPDATING" proszę zainicjować transmisję nowego oprogramowania z komputera do instrumentu. W czasie transmisji pasek postępu będzie informował o statusie kopiowanych danych. Proszę zwrócić szczególną uwagę aby w czasie kopiowania nowego oprogramowania do instrumentu połączenie z komputerem oraz z zasilaniem nie uległo przerwaniu lub zakłóceniom - może to skutkować trwałym uszkodzeniem instrumentu.
  • 6. Po zakończeniu transferu nowego oprogramowania proszę zakończyć działanie programu aktualizującego przyciskiem "Exit" (Wyjście). Następnie poprzez polecenie bezpiecznego usuwania urządzeń USB z systemu proszę rozłączyć instrument z komputerem, a następnie odpiąć kabel USB.
  • 7. Po skopiowanie nowego oprogramowanie do pamięci instrumentu, staje się on gotowy do rozpoczęcia procedury aktualizacji oprogramowania. Proszę włączyć zasilanie instrumentu trzymając jednocześnie wciśnięte przez kilka sekund przyciski TAB F10 oraz UNPLUGGED. Instrument przejdzie w tryb aktualizacji oprogramowania - wszystkie funkcje zostaną zablokowane, kontrolki w sekcji VOICE będą migać informując o statusie aktualizacji. UWAGA: wyłączenie instrumentu lub utrata zasilania w czasie aktualizacji oprogramowania będzie skutkować jego uszkodzeniem oraz trwałą utratą ustawień oraz zapisanych danych !
  • 8. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania instrument samoczynnie wyłączy się i włączy ponownie. Po ponownym uruchomieniu i przejściu przez procedurę inicjalizacyjną instrument wyświetli komunikat z informacją o aktualizacji oprogramowania i prośbą o wciśnięcie przycisku "ENTER".
  • 9. Proszę wcisnąć przycisk "ENTER" - instrument uruchomi się ponownie gotowy do pracy z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.